Římskokatolická farnost Poděbrady

 

Hlavní stránka
Historie
Bohoslužby
Aktivity
Fotogalerie
Schola
Kostely
Kontakty

Aktualizováno
3.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

Webmaster
josef.sobeslav@seznam.cz

Vítejte na našich informačních stránkách !

Naleznete zde informace o bohoslužbách v kostele Povýšení sv.Kříže v Poděbradech a ve všech okolních farnostech, které spadají pod duchovní správu Poděbrady. Dále se dozvíte o aktivitách naší farnosti, a v přehledu se můžete seznámit se všemi kostely spravovanými poděbradskou duchovní správou. Farnost Poděbrady patří do kutnohorsko-poděbradského vikariátu a pod královéhradeckou diecézi.
 


Aktuality

Každé pondělí po večerní mši sv. katecheze na faře v Poděbradech

Pořad bohoslužeb * Prosinec 2016
klikněte zde

Neděle 4.prosince 2016 * Poděbrady
1100 - "Mikulášská nadílka"

Po skončení mše sv. na faře prodej vánočních pohlednic, kalendářů a křesťanské literatury.

Čtvrtek 8.prosince 2016 * Poděbrady

1730 - mše sv. ze slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny hříchu.
Bohoslužbu doprovodí zpěvem
Poděbradská schola.

 

 

 

 

Sobota 17.prosince 2016 * Libice nad Cidlinou * Novéna za duchovní povolání
1000 - mše sv.

Neděle 18.prosince 2016 * Poděbrady

Po skončení mše sv. na faře prodej vánočních pohlednic, kalendářů a křesťanské literatury.

Výzva pro farníky

Milí farníci,

abychom mohli obohatit život naší farní rodiny, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následujících dotazníků. V nich můžete zaškrtnout, v jakých oblastech jste ochotni nabídnout své síly a pomáhat.
Jedná se o nezávazný průzkum – podle odevzdaných lístků bychom Vás v případě potřeby kontaktovali a blíže se domluvili na další spolupráci.

Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do označené krabice v kostele nebo duchovním.

Předem děkujeme za Vaši ochotu.

P. Vladimír Hronek, probošt

klikněte zde pro otevření dotazníku

 

Připravujeme
 

Biřmování 2017

V červnu 2017 plánujeme udílení biřmování v naší farnosti. Máte-li zájem přijmout tuto svátost, nahlaste se na faře nebo v kostele.

 

Duchovní správci

Mons.Vladimír Hronek - probošt
Andrej Lukáček - výpomocný duchovní
Vojtěch Novotný - jáhen

Kontakty