Římskokatolická farnost Poděbrady

 

Hlavní stránka
Historie
Bohoslužby
Aktivity
Fotogalerie
Schola
Kostely
Kontakty

Aktualizováno
16.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

Webmaster
josef.sobeslav@seznam.cz

Vítejte na našich informačních stránkách !

Naleznete zde informace o bohoslužbách v kostele Povýšení sv.Kříže v Poděbradech a ve všech okolních farnostech, které spadají pod duchovní správu Poděbrady. Dále se dozvíte o aktivitách naší farnosti, a v přehledu se můžete seznámit se všemi kostely spravovanými poděbradskou duchovní správou. Farnost Poděbrady patří do kutnohorsko-poděbradského vikariátu a pod královéhradeckou diecézi.
 


ŘÍJEN - MĚSÍC MODLITBY RŮŽENCE

V novějších mariánských zjeveních vždy znovu hrál svou roli růženec. Proč? Snad proto, abychom se s láskou modlili k Marii, a ne ke Kristu a k Otci? Naopak! Růženec je důležitý proto, abychom se dívali Mariiným pohledem na tajemství Ježíšova života. Naše oči jsou zamlžené a otupené. Musíme si jakoby nasadit "Mariiny brýle", abychom viděli přesně Mesiáše, kterého tělesně porodila a s nímž prožila a protrpěla veškerý jeho úděl až k ukřižování a k cestě k Božímu trůnu.

( H.U. von Balthasar)

Aktuality

Každé pondělí po večerní mši sv. katecheze na faře v Poděbradech

Pořad bohoslužeb * Říjen 2016
klikněte zde

Výzva pro farníky

Milí farníci,

abychom mohli obohatit život naší farní rodiny, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následujících dotazníků. V nich můžete zaškrtnout, v jakých oblastech jste ochotni nabídnout své síly a pomáhat.
Jedná se o nezávazný průzkum – podle odevzdaných lístků bychom Vás v případě potřeby kontaktovali a blíže se domluvili na další spolupráci.

Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do označené krabice v kostele nebo duchovním.

Předem děkujeme za Vaši ochotu.

P. Vladimír Hronek, probošt

klikněte zde pro otevření dotazníku

Neděle 23.října 2016 * Poděbrady
1100 - po skončení mše sv. jste všichni zváni na faru do kavárny. Na chodbě bude možné zakoupit náboženskou literaturu.

Pondělí 24.října 2016 * Poděbrady
1815 - po skončení mše sv. bude na faře prezentace Mlady Mikulicové

Z Egypta do Kanaanu

viz plakátek

Sobota 29.října 2016 * Libice nad Cidlinou * Novéna za duchovní povolání
1000 - mše sv.

Neděle 30.října 2016

Okolí známé i neznámé

aneb pojeďte s námi prozkoumat, co se skrývá v blízkém okolí Poděbrad.

Zveme Vás na společný nedělní výlet auty v neděli 30. října odpoledne (cyklistům se meze nekladou). Všem se pokusíme najít dopravu – kdo můžete, nabídněte prosím místo ostatním. Sejdeme se za poděbradským kostelem ve 13:30. Pak nás čekají tři zastávky u třech kostelů na Žehuni, v Opočnici a ve Vrbici. Na Žehuni například nahlédneme do kostnice z let 1765–1766. V Opočnici nás přivítá zrekonstruovaný kostel sv. Cyrila a Metoděje. A ve Vrbici nás už z dálky bude vyhlížet majestátní kostel sv. Havla. Vejdeme se do plánovaných 35 km a doma budeme před 17 hodinou. Řidičům děkujeme za spolupráci.

Připravujeme

Neděle 6.listopadu 2016 * Poděbrady
1000 - mše sv. s udílením křtu (rodina z Barmy)
1100 - po skončení mše sv. společné posezení na faře

Sobota 3.prosince 2016 * Poděbrady
dopolední adventní duchovní obnova pod vedením P. Jana Paseky


Duchovní správci

Mons.Vladimír Hronek - probošt
Andrej Lukáček - výpomocný duchovní
Vojtěch Novotný - jáhen

Kontakty